ສາຂາ ປາກເຊ

ກ່ຽວກັບ ສາຂາ

ສາຂາປາກເຊ
ຕັ້ງຢູ່ເສັ້ນທາງເລກທີ 38 ສາລາຂຽວດົງຈອງ ບ້ານພູມ່ວງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ເບີໂທ: 020 98188837, 031 252799
ແຟັກ: 031 252800
Website: www.mahaxay.com


23 July 2020

Viewed 3639 times