ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເທຣດດິ້ງ ຈຳກັດ


       ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ເລີ່ມເປີດດຳເນີນກິດຈະການໃນປີ 2006 ເຊິ່ງໃນນາມຮ້ານ ມະຫາໄຊ ວັດສະດຸ, ເປິດບໍລິການຂາຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງເປັນພຽງຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼັກ 3 ຂອງປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ດ້ວຍ ເທິງພື້ນທີ່ 200 ຕາແມັດ, ຈົນຮອດປີ 2011​ ກໍໄດ້ສ້າງຮ້ານຄ້າໃນສະຖານທີ່ໄໝ່ ແລະ ຈົດທະບຽນເປັນ ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເທຣດດິ້ງ ຈໍາກັດ, ໃນປີ 2015​ ພວກເຮົາໄດ້ ຂະຫຍາຍສາຂາໄປທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນ ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເອທີພີ ຈຳກັດ.  

       ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກະໄດ້ເລີ່ມຂະຫຍາຍສາຂາອອກຢູ່ຫຼາຍໂຂງເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວເຊິ່ງມີ: ສາຂາປາກເຊ,     ສາຂາອັດຕະປື, ຕົວແທນສາຂາ ຢູ່ຂີ້ນາກ, ຕົວແທນສາຂາ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ເຮົາຍັງມີນະໂຍບາຍຈະຂະຫຍາຍສາຂາອອກໄປສູ່ຫຼາຍໆໂຂງເຂດໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວເຮົາ

ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີ

ລາຄາຖືກ

ເຊື່ອຖືໄດ້


18 August 2020

Viewed 1363 times