ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເທຣດດິ້ງ ຈຳກັດ


         ບໍລິສັດມະຫາໄຊ ເທຣດດິງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດການຄ້າຂອງກຸ່ມມະຫາໄຊ, ພວກເຮົາສະໜອງສິນຄ້າວັດສະດຸ ກໍ່ສ້າງ ທັງຂາຍສົ່ງແລະຂາຍຍ່ອຍທົ່ວເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍລາຄາທີ່ຖືກກວ່າແລະຄຸ້ມຄ່າກວ່າ, ໂດຍມີຫຼາຍສາຂາກະຈາຍໄປໃນແຂວງຕ່າງໆເພື່ອບໍລິການລູກຄ້າທຸກທ່ານ.

ສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີ

ລາຄາຖືກ

ເຊື່ອຖືໄດ້


01 February 2023

Viewed 2120 times