ພາບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງ ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ
( ບຸນປີໃໝ່ລາວປະຈໍາປີ 2018 )

ແລະ

ພິທີມອບຮັບໃບຍ້ອງຍໍພະນັກງານດີເດັ່ນແລະເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ