ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຮົາ

          ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ເລີ່ມເປີດດຳເນີນກິດຈະການໃນປີ 2006 ເຊິ່ງໃນນາມຮ້ານ ມະຫາໄຊ ວັດສະດຸ, ເປິດບໍລິການຂາຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງເປັນພຽງຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼັກ 3 ຂອງປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ດ້ວຍ ເທິງພື້ນທີ່ 200 ຕາແມັດ, ຈົນຮອດປີ 2011​ ກໍໄດ້ສ້າງຮ້ານຄ້າໃນສະຖານທີ່ໄໝ່ ແລະ ຈົດທະບຽນເປັນ ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເທຣດດິ້ງ ຈໍາກັດ, ໃນປີ 2015​ ພວກເຮົາໄດ້ ຂະຫຍາຍສາຂາໄປທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນ ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ເອທີພີ ຈຳກັດ. ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາກະໄດ້ເລີ່ມຂະຫຍາຍສາຂາອອກຢູ່ຫຼາຍໂຂງເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວເຊິ່ງມີ: ສາຂາປາກເຊ, ສາຂາອັດຕະປື, ຕົວແທນສາຂາ ຢູ່ຂີ້ນາກ, ຕົວແທນສາຂາ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ເຮົາຍັງມີນະໂຍບາຍຈະຂະຫຍາຍສາຂາອອກໄປສູ່ຫຼາຍໆໂຂງເຂດໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວເຮົາ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ

Mr.Xayyaphet Apixay
Chairman & CEO

Ms.Phouthone Sengmany
Purchasing Manager

Ms.Boupha Sisavath
Account Manager

Ms.Moukmany Aphixay
Human Resource Manager

Ms.Valy Nouayvilay
Pakse Branch Manager

Mr.Khamphone Bounpasert
Souansavanh Branch Manager

Ms.Vilaysone Maniseng
Attapeu Branch Manager

Ms.Bounam khambou
Salavan Branch Manager

Ms.Phoukhan ketdachean
Khinak Branch Manager

ຮູບພາບຂອງລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການນຳຮ້ານມະຫາໄຊ ປະຈໍາແຕ່ລະສາຂາ

แทนคำขอบคุณ จากเรา ชาวมะหาไช วัสะดุ เราจะะเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

Posted by Mahaxay Homemax on Thursday, August 31, 2017