ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊວັດສະດຸ

ເຮົາພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນທີ 1 ໃນໃຈລູຄ້າສະເໝີມາ

Big Promotion

ຄຸນນະພາບດີ

ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ກຣຸບ ຈຳກັດ
ໄດ້ເລີ່ມເປີດດຳເນີນກິດຈະການໃນປີ 2006 ເຊິ່ງໃນນາມຮ້ານ ມະຫາໄຊ ວັດສະດຸ, ເປິດບໍລິການຂາຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
Big Promotion

ລາຄາຖືກ

ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ເລີ່ມເປີດດຳເນີນກິດຈະການໃນປີ 2006 ເຊິ່ງໃນນາມຮ້ານ ມະຫາໄຊ ວັດສະດຸ, ເປິດບໍລິການຂາຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
Big Promotion

ເຊື່ອຖືໄດ້

ບໍລິສັດ ມະຫາໄຊ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ເລີ່ມເປີດດຳເນີນກິດຈະການໃນປີ 2006 ເຊິ່ງໃນນາມຮ້ານ ມະຫາໄຊ ວັດສະດຸ, ເປິດບໍລິການຂາຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
 
 

   ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

 ອຸປະກອນໄຟຟ້າ

   ເຄື່ອງມືຊ່າງ